SAA YA SISI

Standard

Image result for social media

SAA YA SISI

Chonde na saa ya sisi, teke linakujia

Chunga ukikaa na sisi, hasara takufikia

 

Kutwa bofya vya sisi, kazi watufanyia

Kucha kesha na sisi, faida watupatia

 

Jumatatu sisalimie watu, ujumbe tawatumia

Jumanne sivae hata viatu, nje kujitokea.

 

Mkutano siitishe katu, simu tawapigia

Ya nini sumbue watu, baruapepe tawatumia

 

Kitabu kwani cha nini, mtandao maarifa umejaa

Hadithi jioni za nini, kiganjani nasoma nimekaa

 

Barua anaandika nani, pepe bora na haraka charaza

Fotomi namtakia nini instagramu nimezijaza

 

Mkahawani nazungumza nini fesibuku nawapasha

Sokoni naendea nini mtanadaoni tu navishusha.

 

Niacheni na saa ya sisi, teke nalisifia.

 

(C) Paul Mndima.

Saturday, May 6, 2017, ‏‎8:52:21 PM

SIJATUPA MSWAKI WAKO

Standard

SIJATUPA MSWAKI WAKO

tooth brudh

Nakumbuka ulivyoondoka

Hata hukuaga.

Nakumbuka ulivyonichoka

Hata kunimwaga

Nakumbuka ulivyonitenda

Ukaamua kwenda

Nakumbuka ulivyoniponda

Ukanita mdananda

 

Pia

 

Nakumbuka yale mahaba

Nakumbuka zile huba

Nakumbuka mapochopocho

Nakumbuka michokocho.

 

Nakumbuka ufukweni

Nakumbuka ya faraghani

Nakumbuka nyakati zile

Nakumbuka sana yale.

 

Sijasahau matusi yako

Nayakumbuka mashushu yako

Nakumbuka mabusu yako

Nakumbuka maudhi yako.

 

Sijasahau ulivyobamiza mlango

Sijasahau ulivyonikanda mgongo

Nakumbuka ulivyoning’ong’a ming’ong’o

Nakumbuka ulivyonisonya msonyo.

 

Nakumbuka zile asubuhi bafuni

Nakumbuka laini povu mwilini

Nawaza yatarejea hayo tena

Nawaza yatakuwa hayo tena

 

Miaka kenda kumi rudia

Vyote sijajutia

Vyote fanya ukijua

Bado sijautupa mswaki wako.

 

Tuesday, June 6, 2017 5:23:13 PM

Shairi: HISI

Standard

Hisi hisia mie sina hisia.

Njia na nia mie sina hata nia.

Kazi kadhia ndicho nachojua.

 

Ndoa wanaoa mie bado nakodoa.

Wapenzi penzini mie bado ushenzini.

Hatari hatarini midevu kidevuni.

 

Chele nachelewa wote wanaolewa.

Pele wanapelea wazuri wameopolewa.

Ndoa ndoani mie siku yangu lini?

 

Nikimwacha anaolewa na pete anapewa.

Nilomwona ana chawa, jirani kamkuta kanawa.

Haya sasa napagawa adamu mie sina hawa.

 

Hisi hisia sasa nina hisia.

Nina nina nia ila sina njia.

Njia nia hisia sijui wapi naanzia.

 

Jumamosi, Mei 6, 2017

Picha na: http://narrative.ly 

ARUDHI

Standard

 

Kina, nakipenda kina,

Kina kije kikiwa kina mana.

 

Uzani, wala siudhanii,

Uje tu kama waja, siupanii.

 

Muwala, mi nao wala wala,

Kama waja na uje mie sina shida wala.

 

Mshororo sina nao kokoro

Ila sinifunge kwa idadi nitoe kasoro

 

Ubeti usinipe shariti

Eti lazima uwe hivi la sivyo pingiti

 

Arudhi kwangu sio aridhi

Langu tungo najenga kwa kuridhi

 

Lakini, sipotoki sijue napotoka

Nakiweka kina kikija nakipenda

Nauweka mzani ukija navyokwenda

Nakata neno likiwa tamu kulinena

Nafunga ubeti kimaliza nachonena.

 

Sipotoki, kuandika yaso tamu kutamka

Sikurupuki, kughana yaso hamu kunitoka

Sisemi yenye utata, hadhira niikwaze

Sighani yenye ukata, hadhira niipumbaze.

 

Mapingiti, mabutu lau sio masivina

Mavue, manini ila yajieleza kwa kina

 

Sifungwi sijilegezi

Sipingi sipuuzi.

 

Tuesday, May 2, 2017

Picha na: 360connext.com

NYEUPE/NYEUSI

Standard

NYEUPE NYEUSI

 

Hali si hali mpaka iwe shwari ama shari

Kwenye kitu kuna mawili, kipo au hakipo

Je, ilinyesha haikunyesha, zaidi ya hapo hakuna la kuonesha.

Kuna mawili, moja au sifuri, ubaya au uzuri

Nyeusi nyeupe, ku giza au ku mwanga kweupe.

 

Lakini, yu aamua nani haya yote?

Na yu aamua kwa nani haya yote?

Kwani nini tatizo tukiuita wema kuwa ubaya?

Kwani kipi kigezo cha wema na ubaya?

 

Wataka kusema yalijizukia tu mambo haya?

Au wataka sema tuliyapokea tu mambo haya?

Hamkuuliza?

Au mlipokea tu mkala cha moto pasi kupuliza?

Yenu kutimiza,

Hakusumbua bongo, kama watoto mkaigiza.

 

Iko sababu, chunguza

Usione ajabu, ukikuta unaburuzwa.

 

Uliza yote, usikubali yote.

Pokea yote, usishikilie yote.

 

Hakuna giza, aidha uko mwanga au la

Haiko baridi, aidha liko joto au la

Basi hata ubaya hakuna, ni wema tu unatoweka

Au basi hakuna wema, ni ubaya tu unatoweka

kipi ni kipi?

 

Hebu subiri, mbona nami nachanganyikiwa?

Haya nahubiri, mbona nami yanisumbuwa?

 

Ebo! Najichoshea nini kwani?

Watu wenyewe ndio nyie msohoji imani?

 

Wacha nende zangu!

Bora puuzia tu maneno yangu.

 

Wakiuliza nani kasema haya, wala usinitaje.

© Paul Mndima Aprili 24, 2017

 

Photo Credits: img.clipartfest.com 

MTEMA KUNI

Standard

 

Image result for african man cutting trees

MTEMA KUNI

Mtema kasema, hodari yeye tangu mapema,

Panga mkononi lazima, ni hatari usijaribu mpima,

Makaliye pangale, hayasemeki asilani,

Atakaye akale, kuni kwake asikose habadani.

 

Mtema kafyeka misitu, kafyerenga hadi chatu,

Haishi midomoni mwa watu, nyikani bila viatu,

Kachoronga hadi magogo, mtema hana wema na miti,

Kavuruga hadi mipingo, mtema ashindwe na vijiti?

 

Mtema mungu mtu, miti imwone imwabudu,

Mtema ana nguvu huyu mtu, vichaka vyamsujudu,

Mtema mfalme wa kukata, hata mivule haimpi shaka,

Mtema bila hata ngata, tita kujitwika hana mashaka.

 

Mtema kajisahau, kajawa na dharau,

Mtema angalau, avae kiatu cha sendeu,

Chaka kalivamia, mjanja yeye nakwambia,

Panga lake keshajinolea, kwa madaha kashambulia.

 

Thalathini na kenda jana, arubaini leo kufikia,

Kwa juhudi huyu kijana, mabinti kuwaoneshea,

Wakipita kumsalimu, madaha azidisha kutema,

Si kushangaa aone utamu, lahaula mkono kautema.

 

Mtema sasa si mtema tena, mtema sasa mtema tema,

Majuto jutia afanyeje tena, mjukuu kilema cha mapema,

Ama kweli ukilewa sifa, fedheha yakungojea kukulima,

Mtema hata leo akifa, tutamkumbuka kama kilema.

 

Wakiuliza nani kaandika haya, waambie ni Mwl. Paul Mndima

paulmndima@yahoo.com

+255658152022

© Februari 2017

Photo: http://twistedsifter.com/tag/africa/page/3/

 

SHAIRI: MIMI NDIO BABA, MWINGINE AWE NANI?

Standard

Mimi ndio baba mwengine awe nani?

father-and-son-003.jpg

Shairi nawaandikia, enyi watu wa duniani,

Baba muhimu kwa familia, sio mama tu mumthamini,

Mimi ndio baba, mwengine awe nani?

 

Mimi ndio baba, kichwa nyumbani,

Uongozi kwangu haiba, naongoza walo ndani,

Mimi ndio baba, mwengine awe nani.

 

Msaidizi wangu mama, alowaleta duniani,

Uchungu ulimuuma, niliwaweka mimi changoni,

Mimi ndio baba, mwengine awe nani?

 

Njaa ikiwashika, macho yao kwangu,

Kuwalisha kuwavika, yote majukumu yangu,

Mimi ndio baba, mwengine awe nani?

 

Hakuna kama mama, kweli hata mimi nasema,

Lakini hata huyo mama, atoka kwa babaye lazima,

Mimi ndio baba, mwengine awe nani?

 

Uchungu wa mwana, methali ya waswahili,

Aujuae mlea mwana, wote haki wastahili,

Mimi ndio baba, mwengine awe nani?

 

Nailinda familia, nawakumbata wakilia,

Hata janga likifikia, wote huniangalia,

Mimi ndio baba, mwengine awe nani?

 

Mungu kanipatia, madaraka wote kuzidia,

Hata mfalme na malikia, baba yao wanamuamkia,

Mimi ndio baba, mwngine awe nani?

 

Tamati tamatiya, shairi namalizia,

Mama muhimu nakwambiya, bila baba hajatimia.

Mimi ndio baba, mwengine awe nani?

 

Paul Mndima 2016