SAA YA SISI

Standard

Image result for social media

SAA YA SISI

Chonde na saa ya sisi, teke linakujia

Chunga ukikaa na sisi, hasara takufikia

 

Kutwa bofya vya sisi, kazi watufanyia

Kucha kesha na sisi, faida watupatia

 

Jumatatu sisalimie watu, ujumbe tawatumia

Jumanne sivae hata viatu, nje kujitokea.

 

Mkutano siitishe katu, simu tawapigia

Ya nini sumbue watu, baruapepe tawatumia

 

Kitabu kwani cha nini, mtandao maarifa umejaa

Hadithi jioni za nini, kiganjani nasoma nimekaa

 

Barua anaandika nani, pepe bora na haraka charaza

Fotomi namtakia nini instagramu nimezijaza

 

Mkahawani nazungumza nini fesibuku nawapasha

Sokoni naendea nini mtanadaoni tu navishusha.

 

Niacheni na saa ya sisi, teke nalisifia.

 

(C) Paul Mndima.

Saturday, May 6, 2017, ‏‎8:52:21 PM

SIJATUPA MSWAKI WAKO

Standard

SIJATUPA MSWAKI WAKO

tooth brudh

Nakumbuka ulivyoondoka

Hata hukuaga.

Nakumbuka ulivyonichoka

Hata kunimwaga

Nakumbuka ulivyonitenda

Ukaamua kwenda

Nakumbuka ulivyoniponda

Ukanita mdananda

 

Pia

 

Nakumbuka yale mahaba

Nakumbuka zile huba

Nakumbuka mapochopocho

Nakumbuka michokocho.

 

Nakumbuka ufukweni

Nakumbuka ya faraghani

Nakumbuka nyakati zile

Nakumbuka sana yale.

 

Sijasahau matusi yako

Nayakumbuka mashushu yako

Nakumbuka mabusu yako

Nakumbuka maudhi yako.

 

Sijasahau ulivyobamiza mlango

Sijasahau ulivyonikanda mgongo

Nakumbuka ulivyoning’ong’a ming’ong’o

Nakumbuka ulivyonisonya msonyo.

 

Nakumbuka zile asubuhi bafuni

Nakumbuka laini povu mwilini

Nawaza yatarejea hayo tena

Nawaza yatakuwa hayo tena

 

Miaka kenda kumi rudia

Vyote sijajutia

Vyote fanya ukijua

Bado sijautupa mswaki wako.

 

Tuesday, June 6, 2017 5:23:13 PM

I STILL HAVE YOUR TOOTHBRUSH

Standard

tooth brudh

I essay a thing or two
But bitter emotions have chocked
All utterances
Am left silent as a dumb
Yet so loud in my mind
My love,
I still am not the same.
You rushed out in a haste
I remember
Yelling to me as you opened the door
That you’d be back in a while
Its now million whiles and still counting
The all-happy moments that i never
Imagined to end,came crumbling to ashes
Seeing lying there dead
Wearing my black t-shirt
Which was your favourite
You did come back as you said
But only a body and without a soul
My love,apart from the memories
I still have your tooth brush
That reminds me of every morning
Shower we shared!
I look at it and imagine you
Holding it,standing in front of
Our bathroom mirror
Ooh! What a beautiful view
Sad how short-lived our love was
Every single day without you
It’s as if am sinking amidst
The bitter waters of misery
From the unfathomable depths
Of which I should never rise again
Like a chimney casting a faint ray
Of light across the dark hall
I hope a day will come and we’ll be
Together again
Yes my love, a hope that’s what I have
Together with your toothbrush.

 

BY EIPRIL

This poem is all written by a friend, a poetess, who we once had a conversation on the idea. I had  the idea of the title but I didn’t know what to write down at the time so I thought of passing it to someone who I believed could. Well, I must agree, it was well done. Well, you can check her blog here di_goddess_of_poetry

YOU SAID

Standard

 

I was 7 years old,

You were my class mate,

You said I didn’t have a fancy maths set.

 

Then I was 10 years old,

I asked to be your mate,

You said no I didn’t skate, but I had a maths set.

Though.

 

Then I was 15,

I had an old maths set and a new skate,

But I couldn’t afford you a bracelet.

 

To college we went,

I asked for a time we could spend,

You made me your best friend.

 

He showed up to you,

You asked for what he could bring,

An iphone, which every time he would ring.

 

I was left but alone,

I had nothing but regrets why couldn’t I afford love

So I invested on my grades, a doctor, to be I loved.

 

10 years later,

A new iphone I bought, for my wife

And that precious ring, we have a happy life.

 

Last time I saw you,

You were looking for a man with Ferrari,

Now 2 years 40 due, stii have no man to marry.

 

‎Sunday, ‎January ‎22, ‎2017, ‏‎11:52:55 AM

Picture by: www.checarattere.it

ARUDHI

Standard

 

Kina, nakipenda kina,

Kina kije kikiwa kina mana.

 

Uzani, wala siudhanii,

Uje tu kama waja, siupanii.

 

Muwala, mi nao wala wala,

Kama waja na uje mie sina shida wala.

 

Mshororo sina nao kokoro

Ila sinifunge kwa idadi nitoe kasoro

 

Ubeti usinipe shariti

Eti lazima uwe hivi la sivyo pingiti

 

Arudhi kwangu sio aridhi

Langu tungo najenga kwa kuridhi

 

Lakini, sipotoki sijue napotoka

Nakiweka kina kikija nakipenda

Nauweka mzani ukija navyokwenda

Nakata neno likiwa tamu kulinena

Nafunga ubeti kimaliza nachonena.

 

Sipotoki, kuandika yaso tamu kutamka

Sikurupuki, kughana yaso hamu kunitoka

Sisemi yenye utata, hadhira niikwaze

Sighani yenye ukata, hadhira niipumbaze.

 

Mapingiti, mabutu lau sio masivina

Mavue, manini ila yajieleza kwa kina

 

Sifungwi sijilegezi

Sipingi sipuuzi.

 

Tuesday, May 2, 2017

Picha na: 360connext.com

NYEUPE/NYEUSI

Standard

NYEUPE NYEUSI

 

Hali si hali mpaka iwe shwari ama shari

Kwenye kitu kuna mawili, kipo au hakipo

Je, ilinyesha haikunyesha, zaidi ya hapo hakuna la kuonesha.

Kuna mawili, moja au sifuri, ubaya au uzuri

Nyeusi nyeupe, ku giza au ku mwanga kweupe.

 

Lakini, yu aamua nani haya yote?

Na yu aamua kwa nani haya yote?

Kwani nini tatizo tukiuita wema kuwa ubaya?

Kwani kipi kigezo cha wema na ubaya?

 

Wataka kusema yalijizukia tu mambo haya?

Au wataka sema tuliyapokea tu mambo haya?

Hamkuuliza?

Au mlipokea tu mkala cha moto pasi kupuliza?

Yenu kutimiza,

Hakusumbua bongo, kama watoto mkaigiza.

 

Iko sababu, chunguza

Usione ajabu, ukikuta unaburuzwa.

 

Uliza yote, usikubali yote.

Pokea yote, usishikilie yote.

 

Hakuna giza, aidha uko mwanga au la

Haiko baridi, aidha liko joto au la

Basi hata ubaya hakuna, ni wema tu unatoweka

Au basi hakuna wema, ni ubaya tu unatoweka

kipi ni kipi?

 

Hebu subiri, mbona nami nachanganyikiwa?

Haya nahubiri, mbona nami yanisumbuwa?

 

Ebo! Najichoshea nini kwani?

Watu wenyewe ndio nyie msohoji imani?

 

Wacha nende zangu!

Bora puuzia tu maneno yangu.

 

Wakiuliza nani kasema haya, wala usinitaje.

© Paul Mndima Aprili 24, 2017

 

Photo Credits: img.clipartfest.com 

MTEMA KUNI

Standard

 

Image result for african man cutting trees

MTEMA KUNI

Mtema kasema, hodari yeye tangu mapema,

Panga mkononi lazima, ni hatari usijaribu mpima,

Makaliye pangale, hayasemeki asilani,

Atakaye akale, kuni kwake asikose habadani.

 

Mtema kafyeka misitu, kafyerenga hadi chatu,

Haishi midomoni mwa watu, nyikani bila viatu,

Kachoronga hadi magogo, mtema hana wema na miti,

Kavuruga hadi mipingo, mtema ashindwe na vijiti?

 

Mtema mungu mtu, miti imwone imwabudu,

Mtema ana nguvu huyu mtu, vichaka vyamsujudu,

Mtema mfalme wa kukata, hata mivule haimpi shaka,

Mtema bila hata ngata, tita kujitwika hana mashaka.

 

Mtema kajisahau, kajawa na dharau,

Mtema angalau, avae kiatu cha sendeu,

Chaka kalivamia, mjanja yeye nakwambia,

Panga lake keshajinolea, kwa madaha kashambulia.

 

Thalathini na kenda jana, arubaini leo kufikia,

Kwa juhudi huyu kijana, mabinti kuwaoneshea,

Wakipita kumsalimu, madaha azidisha kutema,

Si kushangaa aone utamu, lahaula mkono kautema.

 

Mtema sasa si mtema tena, mtema sasa mtema tema,

Majuto jutia afanyeje tena, mjukuu kilema cha mapema,

Ama kweli ukilewa sifa, fedheha yakungojea kukulima,

Mtema hata leo akifa, tutamkumbuka kama kilema.

 

Wakiuliza nani kaandika haya, waambie ni Mwl. Paul Mndima

paulmndima@yahoo.com

+255658152022

© Februari 2017

Photo: http://twistedsifter.com/tag/africa/page/3/